Strona domowa > Program

Program nauczania
Kilka słów o realizowanych przez nas programach nauczania

Realizujemy podstawę programową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Organizowane są różnorodne
zajęcia i zabawy zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój. Uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka.

Podczas zajęć edukacyjnych wykorzystujemy elementy:

 

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone

 

Metody M.Montessori

 

Metody Pedagogiki Zabawy

 

Metody M Bogdanowicz „Dobrego Startu”

 

Metody H. Metery „Naturalna Nauka czytania”
Copyright 2017 by Aniołowo - Adaptacja: